HOME – House Of Modulair Elements

HOME staat voor House Of Modulair Elements en is een gasloze luchtdichte en circulaire woning. De woning is betaalbaar geprefabriceerd.

HOME

HOME staat voor House Of Modulair Elements en is een gasloze luchtdichte en circulaire woning. De woning is betaalbaar geprefabriceerd van hout en gericht op het middensegment en sociale huur.

Door een enorm tekort aan woningen is slim en snel bouwen nodig. Met onze modulaire HOME woning kunnen we in korte tijd volwaardige woningen produceren en plaatsen.

HOME is een betaalbare geprefabriceerde houten woning 

HOME staat voor ‘House Of Modulair Elements’ en is een gasloze, luchtdichte en circulaire woning. Door een enorm tekort aan woningen is slim en snel bouwen nodig. Met onze modulaire HOME woning kunnen we in korte tijd volwaardige woningen produceren en plaatsen. Naast het woningtekort is deze oplossing uitermate geschikt als levensloopbestendige woning en ideaal voor kleine huishoudens. Klein wonen vervult een belangrijke functie in de woningmarkt. Het aantal eenpersoonshuishoudens groeit namelijk enorm.

 

Voordelen van prefabriceren: snel bouwen en minimale overlast voor bewoners

Alle ‘HOME’ woningen bestaan uit vaste houten modules die in onze Timmer Fabriek en Prefab Fabriek worden gemaakt. De modulaire bouwdelen worden op de bouwplaats gekoppeld en gestapeld waardoor er snel gebouwd kan worden met minimale overlast voor de omgeving.

Een duurzame en energiezuinige woning

De woningen worden voor bijna 100% circulair gebouwd met zowel duurzame als milieuvriendelijke materialen. Hierdoor hebben de woningen een geringe CO2 voetprint. De HOME woningen worden luchtdicht gebouwd, optimaal geïsoleerd en koudebruggen zijn tot een minimum beperkt. De installaties bestaan uit een warmtepomp, voor verwarming en warm tapwater. En daarnaast krijgen alle woningen voldoende zonnepanelen om te voorzien in hun eigen behoefte.

 

Gezonde woning met voldoende daglicht voor bewoners

De HOME woningen hebben allen voldoende daglicht in de verblijfsruimte voor de bewoners. Ze worden voorzien van een geruisloos CO2 gestuurd ventilatiesysteem. Dat zorgt voor toevoer van verse lucht die op de juiste temperatuur wordt gebracht door de afvoer van oude lucht. Hierdoor blijft de woning gezond.

 

Een oplossing voor sloop- en nieuwbouwprojecten

Onze HOME is zeer geschikt voor sloop- en nieuwbouwprojecten, omdat we na de sloop van huidige woningen weinig tijd nodig hebben om de geprefabriceerde houten woningen te realiseren. Hierdoor is de periode van huurderving korter.

 

Samen een HOME realiseren?

Omdat we de woningen modulair opbouwen is vrijwel alles mogelijk en bespreekbaar. Samen bepalen we de modules die nodig zijn voor het bouwen van jouw Home woning. Benieuwd naar de mogelijkheden van onze HOME? En wat de verschillende opties zijn? We nemen ze graag met je door. Neem contact met ons op.  

 

Wil je meer informatie?